Společnost Kingsman The Barber Shop s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné k provedení rezervace termínu v našem holičství.

Vyplněním osobních údajů “Jméno a příjmení, Mobil, E-mail” dokončením rezervace souhlasíte s uchováním těchto informací, které jsou také bezpodmínečně nutné pro správné dokončení zvolené rezervace.

Zanechané osobní údaje nejsou sdělovány žádné třetí straně mimo zaměstnanců našeho holičství a správce zajišťující chod webových stránek a rezervačního systému.

Účelem uchovaných dat je identifikace v systému pro správné dokončení zvolené rezervace, zaslání e-mailu za účelem připomenutí objednávky, zavolání v případě nutnosti úpravy/upřesnění termínu, možnost zrušení rezervace, vedení historie návštěv.